Nyheter

Satsing på kollektivtrafikk?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Like før sommeren ble det kjent at det ville bli nye bussruter i Kristiansund fra skolestart. Dvs; «nye bussruter» er en sterk underdrivelse, her er det snakk om en omfattende omlegging av både ruter og traseer.

«Målet med endringane er at rutene skal vere lette å forstå», skriver FRAM på sine nettsider.

Det skal bli «enda enklare og meir forutsigbart å reise kollektivt med bussane i Kristiansund og til/frå Averøy».

Jeg kjenner at jeg er litt skeptisk til akkurat det, og enda mer skeptisk er jeg når jeg leser at «Endringane er eit resultat av prosjektarbeidet til Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune og Averøy kommune i tillegg til tilbakemeldingane frå innbyggarane.»

Har det virkelig vært et samarbeid med Kristiansund kommune her?

Jeg sitter i bystyret, i formannskapet og i hovedutvalgene for miljø og tekniske tjenester og skole, barnehage og kultur, og jeg har ikke sett noe som helst til dette «samarbeidet». Jeg har riktignok merket meg brukerundersøkelsen, men noe mer har jeg ikke sett til noe «samarbeid».

Før sommerferien rettet jeg en henvendelse til samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune for å forhøre meg om bakgrunnen for omleggingen, og de kunne da fortelle meg at kollektivprosjektet ble presentert i bystyret i Kristiansund 5. mars 2019 og sendt ut på høring med svar 11. juni 2019.

Før siste kommunevalg, ja, det forklarer jo hvorfor jeg ikke har hørt om dette før nå. Men at kollektivprosjektet «ble presentert for bystyret» er jo uansett ikke noe «samarbeid».

Så til bakgrunnen for omleggingen. Målsettingen er å få flere til å reise med buss. Det er en god målsetting, det er jeg enig i.

Men hvordan skal denne omleggingen få flere til å reise med buss? Så vidt jeg kan se vil denne omleggingen føre til at flere må bytte buss, og mange får større avstand fra holdeplass til reisens start- eller sluttpunkt. En av de viktigste kriteriene for å velge å reise kollektivt er å slippe å bytte transportmiddel, og her er det altså lagt opp til at mange flere enten må bytte buss eller gå mye lenger til/fra holdeplass. Dette gjelder i alle fall reisende til/fra Dale, Torvhaugan, Vikan, Skorpa, Milnbergan og Averøy.

Er dette virkelig noe passasjerene ønsker? Samferdselsavdelingen viser til en brukerundersøkelse som er gjennomført i forkant av prosjektet. Jeg får oppgitt av samferdselsavdelingen at 409 respondenter fra Kristiansund og 152 respondenter fra Averøy svarte på undersøkelsen, som ble lagt ut på nettsidene til FRAM, fylkeskommunen, Kristiansund kommune og Averøy kommune.

Jeg har spurt samferdselsavdelingen om de kjenner antall unike reisende pr dag, men det har jeg så langt ikke fått svar på. Jeg vil imidlertid tro at antall respondenter er temmelig lavt sett i forhold til antall reisende, og hele omleggingen hviler i så fall på et særdeles svakt grunnlag.

I tillegg til at antall respondenter er forholdsvis lavt er det også slik at de som selv finner frem til en undersøkelse og velger å svare på den ofte er de som er misfornøyde med et eller annet, mens de som er fornøyd med situasjonen ikke tar seg bryet med å lete opp en brukerundersøkelse bare for å si at de er fornøyd.

Nå når en omfattende omlegging er iverksatt er det derimot, og naturlig nok, mange som i utgangspunktet var fornøyd med tilbudet som sier ifra om at de ikke lenger er fornøyd.

Det er fylkeskommunen som har ansvar og myndighet over kollektivtransporten, men vi som er folkevalgte i Kristiansund og Averøy må likevel forsøke å ta grep for å få rettet opp i dette så snart som mulig.

Se også