Nyheter

Ja eller nei til fødeavdeling?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Et forslag om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund også etter at det nye sykehuset på Hjelset er i drift ble torsdag stemt ned på Storgtinget. Forslaget det ble votert over var et representantforslag fra Seher Aydar (Rødt), som var formulert slik:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund bevares, også etter at det nye sykehuset på Hjelset er i drift.»

I tillegg til Rødt stemte også MDG og Pasientfokus for forslaget. Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet, som tidligere har stemt for lignende forslag, stemte denne gangen imot.

I tillegg til Senterpartiets votering var det nok en viss spenning knyttet til Arbeiderpartiets votering, ettersom mange i forbindelse med stortingsvalget 2021 og påfølgende regjeringsskifte har fått inntrykk av at Arbeiderpartiet skal ha snudd i denne saken, og nå ønsker å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund. Arbeiderpartiet stemte imidlertid imot forslaget om å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund etter at det nye sykehuset på Hjelset er i drift, slik de har gjort to ganger tidligere. To representanter fra Arbeiderpartiet skal ifølge stortingets voteringsoversikt ha stemt for forslaget, men Arbeiderpartiet oppgir selv at dette skyldes en feil.

Denne voteringen synliggjør det forbeholdet som ligger i Hurdalsplattformen. Der står det at «Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025».

Som flere har påpekt ligger det et klart forbehold i dette. Formuleringen i Hurdalsplattformen forutsetter en medisinskfaglig vurdering av «hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres». Det ligger ingen garanti i dette, men det ligger en mulighet der. At det også ligger et forbehold der, ble bekreftet i voteringen på Storgtinget over representantforslaget fra Seher Aydar.

Forslaget fra Seher Aydar inneholdt ingen forbehold. Det er veldig bra at Seher Aydar og Rødt med støtte fra Pasientfokus og MDG fastslår at de vil sikre fødeavdeling i Kristiansund også etter 2025 uten forbehold, og det er synd at det ikke fikk støtte fra Ap, Sp og SV.

Men da er det desto viktigere at Nordmørslistas interpellasjon i bystyret i Kristiansund samme dag fikk støtte fra et enstemmig bystyre.

Bystyret stilte seg da enstemmig bak Nordmørslistas forslag om å be helseminister Ingvild Kjerkol om å gjenta de signalene regjeringen har sendt i tiltredelseserklæringen, i Hurdalsplattformen og i statsbudsjettet når hun skal ha foretaksmøte med helseforetakene i Helse Midt og i Helse Møre og Romsdal i januar 2022.

Det er viktig at helseforetakene da får en tydelig beskjed om at de skal gjennomføre en medisinskfaglig vurdering av hvordan de kan opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund også etter 2025.

Se også