Nyheter

Ingen tårer for Møre og Romsdal

Nordmørslista har tidlig signalisert at det ikke er aktuelt å bli med inn i en vestlandsregion. Dersom regionreformen tilsier at det er behov for å danne større regioner, er det naturlig at Nordmøre blir en del av trøndelagsregionen.

Advarslene har imidlertid ikke latt vente på seg. Det er visst ikke måte på hvor smålige trønderne er. Nordmøre kan ikke forvente seg så store og fine gaver fra Trøndelag, som det vi får fra Sunnmøre og Romsdal. Hva disse store og fine gavene består i, er noe mer usikkert. For når godene skal fordeles i Møre og Romsdal er det fortsatt slik at godene blir fordelt lenger sør, mens vi på Nordmøre blir tilgodesett med milde gaver som skal tjene som plaster på såret og holde Nordmøre i ro.

Ved åpningen av fylkestinget i juni holdt Nordmørslista frem en utstrakt hånd. Det var flere gode saker i junitinget, hvor det var mulig for fylkespolitikerne å vise at de mener alvor når de sier at de vil holde fylket samlet. Det var flere muligheter til å stemme frem gode saker for Nordmøre. Men dessverre var det nok en gang tydelig at satsing på Nordmøre begrenser seg til store ord.

Vi konstaterer at det begynner å bli få saker igjen hvor det er mulig å sette handling bak ordene. Junitinget var langt på vei siste mulighet for fylket til å vise vilje til å satse på Nordmøre. Etter sommeren går tiden fort fram til fylket skal sluttbehandle regionreformen i desember. Selv om vi ikke har konkludert, mener vi at det er tid for å klargjøre følgende:

• Nordmørslista gir full støtte til at ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre utreder tilknytning til trøndelagsregionen for kommuner på Nordmøre. Det er både riktig og viktig at en slik utredning blir gjennomført, og det er nødvendig at utredningen blir gjort uavhengig av fylkeskommunen.
• Dersom en eller flere kommuner på Nordmøre på bakgrunn av denne utredningen kommer frem til at de ønsker å bli en del av trøndelagsregionen, må denne avgjørelsen bli respektert av både fylkeskommunen, fylkesmannen, regjeringen og stortinget. Regionreformen er iverksatt av regjering og storting, og beslutninger som treffes lokalt som følge av regionreformen, må derfor ikke bli motarbeidet av andre forvaltningsenheter.
• Vi må ha respekt for at vi har naboer som har kommet lenger i regionreformen enn oss. Trøndelagsfylkene har allerede møtt regionreformen med vedtak om sammenslåing, som også har blitt sanksjonert i stortinget. Vi må derfor ha respekt for trøndelagsfylkenes holdning til grensejustering.

Det brenner et blått lys for fylket, og på store deler av Nordmøre er det få som tar til tårene om Møre og Romsdal blir delt.

Se også