Nordmørslista er det uavhengige alternativet til de etablerte partiene. Vår viktigste sak er å beholde sykehus i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner med traumeenhet. Vi aksepterer ikke nedleggelse av sykehus eller sykehusavdelinger i Kristiansund nå eller i fremtiden. Nordmørslista ønsker å utrede regionendring for de nordmørskommunene som ønsker det, og vil støtte de kommunene som søker grensejustering i tråd med befolkningens ønsker. Vi vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle både videregående skole, fagskole og høyere utdanning. Nordmørslista vil dessuten arbeide for flere offentlige arbeidsplasser og bedre samferdselsløsninger på Nordmøre. De viktigste samferdselsløsningene innebærer på sikt et fergefritt Nordmøre. I tillegg til å realisere Halsafjordsambandet og Todalsfjordprosjektet vil vi ha fergefrie krysninger av Talgsjøen, Vinjefjorden og Edøyfjorden. På kort sikt vil vi ha økt frekvens og nattåpne samband, inntil fergefrie løsninger kan realiseres. Forbindelsen Aure – Hitra er det viktigste prosjektet som må realiseres i nær fremtid. Ferge Aure – Hitra vil sammen med bedre fjordkryssingsløsninger over Talgsjøen sikre et større omland tilgang til flyplass, utdanning og sykehus i Kristiansund, og er dermed den eneste muligheten vi har til å utvikle oss videre og trosse synkende fødselstall og fraflytting.

Nordmørslista stiller i 2019 til valg ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal og i kommunevalget i Aure og i Kristiansund.

Les mer om hovedsakene ved kommune- og fylkestingsvalget her:

Kristiansund 2019

 

 

Historikk:

Nordmørslistas valgprogram fra fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 finner du her:

Stortingsprogram 2017 – 2021

Fylkestingsprogram 2015-2019