Det er 50 minutter fra Kristiansund til Hjelset. De etablerte partiene mener at det er akseptabel avstand. Det de behendig glemmer å si noe om, er at de 50 minuttene kommer i tillegg til den tiden pasienten allerede har brukt på transport fra for eksempel Halsa, Aure eller Smøla. Kommer pasienten med ambulansebåt går det med tid til å flytte pasienten fra bil til båt og tilbake til bil også. Selv om pasienten faktisk skulle befinne seg i Kristiansund sentrum når ulykken skjer, tar det tid å få tak i ambulanse, så i de fleste tilfeller er responstiden godt over en time før pasienten kan være på plass på Hjelset. Og dette er hvis det er mulig å behandle pasienten på Hjelset. I de fleste akutte tilfeller kan ikke pasienten behandles på Hjelset uansett, og må da sendes videre til Ålesund, – eller snu og reise tilbake, forbi utgangspunktet og til Trondheim.

Også fra Averøya er det viktig å opprettholde dagens sykehusstruktur. Fra Bremsnes til sykehuset i Kristiansund er det 15 minutter. Fra Kårvåg er det 35 minutter. Både fra Bremsnes og fra Kårvåg er det 60 minutter til Hjelset. Inkludert responstid vil det i de fleste tilfeller bety at det tar over 1 time å komme til sykehus dersom sykehuset i Kristiansund blir nedlagt. Ved hjertestans, pustestans og høyenergiskader er det viktig å komme til sykehus så fort som mulig, helst før den kritiske «gyldne timen». Nordmørslista vil derfor beholde sykehuset i Kristiansund.

Vil du fortsatt ha sykehus på Nordmøre? De etablerte partiene går for «fellessykehus» i Molde. Nordmørslista vil beholde de sykehusene vi har, med fødeavdeling, barneavdeling og traumeenhet i Kristiansund. Det er ditt valg. Lån oss din stemme.

 

Nordmørslista kan bare støtte en regjering som sikrer fortsatt fullverdig sykehus på Nordmøre, og kan ikke og vil ikke være en del av det parlamentariske grunnlaget til en regjering som ikke innfrir dette absolutte kravet.

 

Les mer om Trygghet og likeverdige helsetjenester

Innlegg om samme tema