Liten vilje til å etablere høyere utdanning, få offentlige arbeidsplasser og stadig flere arbeidsplasser som blir fjernet, har ført til at Nordmøre er et av de områdene i landet som er hardest rammet av arbeidsledighet.

Nordmørslista mener at dette må kompenseres med ekstraordinære tiltakspakker knyttet til de behovene som står udekket på Nordmøre, og som i tillegg kan gi en sysselsettingseffekt både i anleggsperioden og etter fullføring. Både statlig finansiering av kulturhus, høyskole/universitet med breddeutdanning og statlig kompetansesenter for opplevelsesturisme er blant de konkrete tiltakene vi foreslår.

Som strakstiltak for å fjerne barrierer og legge til rette for felles bo- og arbeidsmarked på Ytre Nordmøre vil Nordmørslista dessuten kreve 350 millioner kroner til nedbetaling av Atlanterhavstunnelen. Det forutsettes likevel at bomstasjonen blir stående inntil kommunene Averøy og Kristiansund har fått tilbakebetalt sine innskudd på i overkant av 130 millioner kroner til sammen.

I tillegg er det behov for å legge til rette for felles bo- og arbeidsmarked på Nordmøre for å stimulere til økt samhandling både langs kysten, mellom Nordmøre og Trøndelag og mellom Indre og ytre Nordmøre. Dette vil komme både arbeidstakere og næringsliv til gode særlig i marine næringer og olje og gass. Det er derfor nødvendig både å fjerne eksisterende barrierer som ferger og bompenger og å iverksette nye prosjekt som både vil ha en sysselsettingseffekt i prosjekterings- og anleggsperioden og som vil ivareta behovet for bedre og mer forutsigbar kommunikasjon i felles bo- og arbeidsmarked i fremtiden.

Nordmørslista vil derfor ta til initiativ til en statlig tiltakspakke for Nordmøre med arbeidstittelen «Fergefritt Nordmøre».

Todalsfjordprosjektet står på andreplass på fylkets prioriteringsliste, men pga kostnadene med Nordøyvegen må det påregnes at det går flere tiår før Todalsfjordprosjektet kan igangsettes dersom det skal finansieres som fylkesveiprosjekt i Møre og Romsdal. Nordmørslista vil gå inn for at FV 65 tilbakeføres til staten, og at Todalsfjordprosjektet blir finansiert som stamvei over NTP. Todalsfjordprosjektet er vesentlig for utvikling av felles bo- og arbeidsmarked både på Indre Nordmøre og mellom Indre og Ytre Nordmøre.

For å utvikle tettere bånd mellom Indre og Ytre Nordmøre, samt å utvikle Nordmøre som felles bo- og arbeidsmarked, er det vesentlig å oppgradere også tverrforbindelsene mellom indre og ytre. Tverrforbindelse mellom Aure og Halsa vil erstatte fergestrekningen Aresvik – Hendset, og vil dermed utløse fergeavløsningsmidler. I tillegg til statlige midler, fylkeskommunale midler og brukerfinansiering vil det her ligge til rette for en god og fremtidsrettet forbindelse. En slik forbindelse vil også etablere en ny, alternativ og kortere rute mellom Kristiansund og Trondheim, og kan dermed sammen med Talgsjøforbindelsen være aktuell som ny stamvei.

FV 680 utgjør en viktig forbindelse mellom Nordmøre og Hemne/Hitra/Frøya, og er vesentlig for utvikling av felles bo- og arbeidsmarked både på Ytre Nordmøre og mellom Nordmøre og Sør-Trøndelag. Det bør utredes om det kan være aktuelt med rørbru/senketunnel for å erstatte fergestrekningen Seivika – Tømmervåg. Nordmørslista vil gå inn for at FV 680 tilbakeføres til staten, og at Talgsjøforbindelsen finansieres som stamvei over NTP.

Rørbru/senketunnel kan også være aktuelt mellom Aure og Smøla, og vil være vesentlig for å utvikle felles bo- og arbeidsmarked på Ytre Nordmøre og å gjennomføre Fergefritt Nordmøre.

Rørbru/senketunnel mellom Aure og Hitra vil komplettere prosjektet fergefritt Nordmøre, og vil i tillegg til å bidra til utvikling av felles bo- og arbeidsmarked på Nordmøre også legge til rette for utvidet bo- og arbeidsmarked langs nordmørs- og trøndelagskysten, og vil lette landbaserte reiser mellom knutepunkthavnene på Hitra, Smøla, i Kristiansund og Surnadal.

Mer om samferdsel 

Tidligere innlegg om samferdsel