Distriktsmedisinske senter skal ikke være en erstatning for det eksisterende sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten, men et supplement til allerede eksisterende tjenester i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på steder med store avstander til sykehus.

Nordmørslista vil som kjent opprettholde de eksisterende sykehusene i landet.

I tillegg vil Nordmørslista at befolkningens behov for tilgang til spesialisthelsetjenesten i distriktene skal bedres ved etableringer av DMS med forsterket akuttmottak, føde samt elektiv kirurgi.

Nordmørslista mener at slike distriktsmedisinske senter med forsterket akuttmottak, føde og elektiv kirurgi skal etableres i Surnadal og på Kyrksæterøra.

 

Les mer om Trygghet og likeverdige helsetjenester

Innlegg om samme tema