Nyheter Valg 2017

Hvem eier fogderistriden?

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/05/Steinar-Wiik-Sørvik-7.jpg»  title=»Steinar Wiik Sørvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

50 % av innbyggerne i Møre og Romsdal mener at fogderistriden er hemmende, og flest av innbyggerne på Nordmøre. Dette blir publisert som en nyhet lenger sør i fylket. For oss på Nordmøre er det en kjensgjerning som forlengst har mistet nyhetens interesse. Det er like fullt gledelig om de andre fogderiene får øynene opp for fogderistriden. Men det skal mer enn ord til for å få slutt på fogderistriden.

Det skulle bare mangle at det er vi på Nordmøre som mener fogderistriden hindrer utviklingen. Det er tross alt vi som kjenner problemet på kroppen, det er vi som blir avspist med smuler, mens de andre fogderiene blir tilgodesett med statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser og høyere utdanning.

På 50 år er befolkningen på Nordmøre redusert fra ca 34% av befolkningen i Møre og Romsdal til ca 23%. 7 av de 10 dårligst stilte kommunene i fylket er på Nordmøre. Det betyr at den nedadgående trenden vil vedvare om vi ikke står opp for oss selv og sender politikere som er bevisst på denne skjevdelingen til å representere oss på stortinget og på fylkestinget.

Vi har færrest statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i fylket. Dette på toppen av at Møre og Romsdal kun er slått av Rogaland, som har bunnplasseringen nasjonalt på statlige arbeidsplasser.

Det er dermed gode grunner til å hevde med styrke at Nordmøre har færrest statlige arbeidsplasser i hele landet.

Alle funksjoner som toll, politi, post, maritim høyskole og nå sykehuset er flyttet bort fra Nordmøre, for å nevne noen aktuelle eksempler.

I retur har det knapt nok kommet noe. Det spøkes med at til og med NAV-kontoret i Kristiansund er underlagt Molde.

Takk og pris for at vi har et velfungerende næringsliv med knoppskyting og nyetablering på Ytre Nordmøre som er betydelig bedre enn snittet i fylket. På indre har hjørnesteinsbedrifter og primærnæringer utfordringer, men viser også at vi utvikler oss på tross av den skjevfordelingen som finner sted i dette fylket. Tenk om vi også kunne fått tatt del i den fordelingen som kommer resten av fylket til gode? Da kunne vi kanskje fått snudd den negative trenden med den voldsomme nedgangen i folketallet og gjort Nordmøre mer attraktivt for kvinner og unge mennesker med utdanning til å bli og bosette seg her igjen.

Ingen høyskole har blitt etablert på Nordmøre på tross av at saken har versert siden 1969. På det tidspunktet begynte for eksempel jeg i første klasse på barneskolen, Beatles spilte fortsatt sammen og Neil Armstrong hadde akkurat gjort et stort skritt for menneskeheten. Det skrittet kom aldri til Nordmøre, og kampen for høyskole har vært som Beatles-klassikeren The long and winding Road.

Nå er det valg igjen, og Nordmøre står igjen ribbet for egne saker idet de store partiene nok engang har plassert politikere fra de andre fogderiene på de sikre plassene. De har også bestemt seg for at sykehuskampen er over og orienteringen mot Trøndelag bare var en uskyldig «flørt».

Så vi nordmøringer får egentlig ikke stemme på de lokale sakene som engasjerer og betyr noe for oss nordmøringer. De sakene har ingenting i et stortingsvalg å gjøre, mener politikerne i Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det er de enige om, for de har ingen andre saker for oss på Nordmøre. Ingenting!!!!

Vi nordmøringer er blitt redusert til noen sytekopper. Denne påstanden er nesten toppen av frekkhet. Skal de som har satt fylket i denne situasjonen komme unna med å gi de som er utsatt for for tyveriet skylden, nå som de endelig tar til motmæle mot den uretten som er utført mot dem i mange år?

En ser til og med lokale nordmørske politikerne som kaster seg på dette fenomenet med å fremstille nordmørske velgere, sine egne velgere, som sytekopper. Det er vel disse politikerne som stikker hodet i sanden og sier at nå vil vi ikke ha mer fakta fra dere i Nordmørslista. Fakta er nemlig med på å bevisstgjøre folk på Nordmøre, og å vise dem hvor dårlig stilt det står til med gjennomslagskraften til nordmøringenes folkevalgte fra de etablerte partiene i møte med storting og fylkesting.

Nå vil de etablerte partiene bilegge striden mellom fogderiene i god tid før valget. Det må man nå når så mange nordmøringer er forbannet.

Tenk om nordmøringene nå stemmer fordi de er forbannet, og ikke av gammel vane?

Tenk om nordmøringene ser at de etablerte partiene ikke har annet å tilby enn løfter og tomt prat?

Tenk om nordmøringene står opp for seg selv og sier at nok er nok og stemmer på Nordmørslista?

Det er derfor vi i Nordmørslista stiller liste. Vi har fått nok nå, og ingen andre synes å ta på alvor at 64,5% av velgerne på Nordmøre mener fogderistriden hemmer utviklingen i fylket.

Vi skal på stortinget for å slåss for sykehuset. Å slåss for fortsatt fire sykehus i Møre og Romsdal. Å slåss for høyere utdanning på Nordmøre. Å slåss for at befolkningen skal få bestemme fylkestilhørighet. Å slåss for fergefri fjordkryssing på Nordmøre. Å slåss for Romsdalsaksen i stedet for Møreaksen.

Det er ditt valg. Lån oss din stemme!

Se også