Unni Karin Westad

2. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Medlem av bystyret i Kristiansund og hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 2019 – 2023.

  • Sivil status: Samboer, to barn og seks barnebarn
  • Yrke: Pensjonist
  • Utdanning: Førskolelærer
  • Spesielt opptatt av: Barn, unge, eldreomsorg, helse, rettferdig fordeling og trygg omsorg i alle livets faser