Stig Anders Ohrvik

Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
Fylkestingsmedlem Møre og Romsdal 2023 – 2027

  • Politisk erfaring: Gruppeleder for Nordmørslista i Kristiansund bystyre fra 2019 – 2023, medlem i bystyret, formannskapet, hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester og hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2019 – 2023. Vara til fylkestinget fra 2015.
  • Sivil status: Gift, tre barn og to barnebarn.
  • Yrke: Rådgiver i Trafikkforum, en ideell organisasjon for trafikkpedagogikk.
  • Utdanning: Mastergrad i samfunnsvitenskap, bachelorgrad i sosiologi, allmennlærer-, trafikklærer- og yrkessjåførutdanning.
  • Spesielt opptatt av: Samferdsel, utdanning, helse