Stig Anders Ohrvik

 • Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
  • Gruppeleder for Nordmørslista
  • Leder for samferdselsutvalget
  • Medlem av hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
  • Første vara til formannskapet
 • Fylkestingsmedlem Møre og Romsdal 2023 – 2027
  • Gruppeleder for Nordmørslista
  • Medlem av kultur- og folkehelseutvalget
  • Tredje vara til fylkesutvalget
 • Politisk erfaring: Gruppeleder for Nordmørslista i Kristiansund bystyre fra 2019 – 2023, medlem i bystyret, formannskapet, hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester og hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2019 – 2023. Vara til fylkestinget fra 2015.
 • Sivil status: Gift, tre barn og to barnebarn.
 • Yrke: Rådgiver i Trafikkforum, en ideell organisasjon for trafikkpedagogikk.
 • Utdanning: Mastergrad i samfunnsvitenskap, bachelorgrad i sosiologi, allmennlærer-, trafikklærer- og yrkessjåførutdanning.
 • Spesielt opptatt av: Samferdsel, utdanning, helse