Per Martin Kjønnø

  • Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
    • Leder av hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester
  • Andre vara til fylkestinget Møre og Romsdal 2023 – 2027
    • Andre vara til kompetanse og næringsutvalget

Politisk erfaring: Medlem av bystyret i Kristiansund, første vara til formannskapet og fast medlem i hovedutvalg for næring og omstilling 2019 – 2023. Vara til fylkestinget siden 2015.

  • Sivil status: Samboer, barn og barnebarn
  • Yrke: Sikkerhetsmedarbeider
  • Utdanning: Høgskolen i Molde og BI
  • Spesielt opptatt av: At Kristiansund kommune er en god serviceyter for lokalt næringsliv og prioriterer et godt oppvektsmiljø, helsetjenester og eldreomsorg for befolkningen.