Martine Fjellingsdal Brevik

  • Første vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027
    • Vara til hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
    • Vara til hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
  • Politisk erfaring: Stiller til valg for første gang, men har vært politisk engasjert siden videregående. Tidligere vært medlem i Auf, og er lokalleder i Bunadsgeriljaen.
  • Sivil status: Enslig, men bor sammen med min hund (en Leonberger på 70kg).
  • Yrke: Miljøarbeider. Jobber innenfor psykiatri og rus i kommunen.
  • Utdanning: «Halvstudert røver»
  • Spesielt opptatt av: Helse og oppvekst.