Martine Fjellingsdal Brevik

1. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Stiller til valg for første gang, men har vært politisk engasjert siden videregående. Tidligere vært medlem i Auf, og er lokalleder i Bunadsgeriljaen.

  • Sivil status: Enslig, men bor sammen med min hund (en Leonberger på 70kg).
  • Yrke: Miljøarbeider. Jobber innenfor psykiatri og rus i kommunen.
  • Utdanning: «Halvstudert røver»
  • Spesielt opptatt av: Helse og oppvekst.