Linda Dalseg Høvik

 • Varaordfører i Kristiansund 2023 – 2027
  • Fast medlem av bystyret
  • Fast medlem av formannskapet
  • Fast medlem av hovedutvalg plan og bygg
  • Fast medlem av havnerådet/representantskapet for Kristiansund og Nordmøre havn IKS
 • Tredje vara til fylkestinget Møre og Romsdal 2023 – 2027

Politisk erfaring: Medlem i bystyret, formannskapet og hovedutvalg for plan og bygg i Kristiansund 2019 – 2023. Styreleder i Nordmørslista.

 • Sivil status: Gift, to barn
 • Yrke: Styrer i barnehage
 • Utdanning: Førskolelærerutdanning og nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere.
 • Spesielt opptatt av: Barn og unges oppvekstvilkår. En verdig eldreomsorg. Høyere utdanning. En attraktiv og levende by – på alle områder.