Julius Loennechen

3. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Medlem i bystyret i Kristiansund 2019 – 2023. Leder i kontrollutvalget i Kristiansund 2019 – 2021, vara til formannskapet 2021 – 2023.

  • Sivil status: Singel
  • Yrke: Senior skattejurist
  • Utdanning: Jurist
  • Spesielt opptatt av: Helse og omsorg, samferdsel, næringsliv – arbeidsplasser for alle.