Jan Gjerde

  • Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
    • Fast medlem av hovedutvalg for næring og omstilling
    • Nestleder av energiutvalget
  • Fjerde vara til fylkestinget Møre og Romsdal 2023 – 2027

Politisk erfaring: Medlem i bystyret i Kristiansund, og medlem i hovedutvalg for olje og energi 2019 – 2023. Nestleder i Kristiansund og Nordmøre havn.

  • Sivil status: Samboer, 4 barn
  • Yrke: Prosjektleder i Oss-nor
  • Utdanning: Sivilingeniør fra NTH
  • Spesielt opptatt av: Næringspolitikk, olje- og energispørsmål, nærhetsprinsippet og kvaliteten i offentlige tjenester.