Gunnar Frisnes Bjerkestrand

5. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Vara til bystyret i Kristiansund og vara i hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester 2019 – 2023.

  • Sivil status: Gift, to barn.
  • Yrke: Lærer ved Yrkessjåførutdanningen, Kristiansund videregående skole
  • Utdanning: Trafikklærer tunge kjøretøy, fagbrev yrkessjåfør tunge kjøretøy
  • Spesielt opptatt av: Samferdsel, næringsliv, idrett og kultur