Dina Gaupseth

  • Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
    • Fast medlem av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
  • Første vara til fylkestinget Møre og Romsdal 2023 – 2027
    • Første vara til samferdselsutvalget

Politisk erfaring: Vara til fylkestinget og vara i kultur, næring og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal 2019 – 2023.

  • Spesielt opptatt av: At alle skal ha like rettigheter og muligheter. Mindre avstand mellom fattig og rik, at alle må ta bærekraft på alvor ved å redusere forbruk.