Cindy Bøe Golmen

7. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Medlem av bystyret i Kristiansund 2019 – 2023.

  • Sivil status: Gift, tre barn
  • Yrke: Sykepleier i akuttmottak ved Kristiansund sykehus
  • Utdanning: Bachelor i sykepleie