Astrid Marie Myrvågnes

6. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Medlem i bystyret og hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester i Kristiansund 2019 – 2023. Vara til eldrerådet i fylket og til fylkestinget fra 2019.

  • Sivil status : Gift, 3 barn og 2 barnebarn
  • Yrke: Pensjonist
  • Utdanning : Offentlig godkjent sykepleier
  • Spesielt opptatt av: Helse, utdanning og barn- og oppvekstvilkår