Kjell Dahl

4. vara til bystyret i Kristiansund 2023 – 2027.

Politisk erfaring: Medlem i bystyret i Kristiansund, vara til formannskapet og styremedlem i Sundbåtselskapet 2019 – 2023.

  • Sivil status: Ugift, ett barn
  • Yrke: Pensjonist
  • Utdanning: Lærer
  • Spesielt opptatt av: Miljø, oppvekst, kultur