Liten vilje til å etablere høyere utdanning, få offentlige arbeidsplasser og stadig flere arbeidsplasser som blir fjernet, har ført til at Nordmøre er et av de områdene i landet som er hardest rammet av arbeidsledighet.

Nordmørslista mener at dette må kompenseres med ekstraordinære tiltakspakker knyttet til de behovene som står udekket på Nordmøre, og som i tillegg kan gi en sysselsettingseffekt både i anleggsperioden og etter fullføring.

Nordmørslista vil at en slik tiltakspakke delvis skal brukes til etablering av statlige arbeidsplasser og delvis samferdselsutbygging, som både kan gi økt sysselsetting i anleggsperioden og gi bedre vilkår både for næringsvirksomhet og felles bo- og arbeidsmarked etter at prosjektene er ferdigstilt.

  • Nordmørslista vil i samarbeid med kommunene Sunndal og Oppdal etablere et statlig kompetansesenter for opplevelsesturisme plassert i Sunndal.
  • Todalsfjordprosjektet står på andreplass på fylkets prioriteringsliste, men pga kostnadene med Nordøyvegen må det påregnes at det går flere tiår før Todalsfjordprosjektet kan igangsettes dersom det skal finansieres som fylkesveiprosjekt i Møre og Romsdal. Nordmørslista vil gå inn for at FV 65 tilbakeføres til staten, og at Todalsfjordprosjektet blir finansiert som stamvei over NTP. Todalsfjordprosjektet er vesentlig for utvikling av felles bo- og arbeidsmarked både på Indre Nordmøre og mellom Indre og ytre Nordmøre.
  • Tilbakeføring av FV 65 og etablering av en alternativ regionstamvei vil i tillegg være med på å fremskynde nødvendig utbedring av FV 65.

 

Les mer om samferdsel

Les mer om statlig tiltakspakke

Innlegg om samme tema