Gjemnes kommune er truet i begge ender.

Så langt har Gjemnes fått lov til å stå alene, men fremtidige kommunesammenslåinger truer fortsatt.

Nordmørslista mener at Gjemnes fortsatt skal være en nordmørskommune.

I tillegg mener vi at Gjemnes må få lov til å fortsette å eksistere som egen kommune så lenge det er det innbyggerne ønsker.