Vi trenger din støtte

For å drive organisasjonsarbeid og valgkamp, er vi avhengige av inntekter. Bidragene har stor betydning, og er viktig i vårt arbeidet for en rettferdig fordeling av godene i Møre og Romsdal.

Hjelp Nordmørslista med å bygge en sterk organisasjon, for et sterkere Nordmøre.

Ditt bidrag kan settes inn på konto 3930.04.61771. Merk innbetalingen med «Støtte til Nordmørslista».