Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtok i mars 2010 å legge ned fødeavdeling og akuttkirurgi i Kristiansund til fordel for nytt sykehus i Molde. I stedet for å stanse dette vedtaket i form av eierstyring, benyttet daværende helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) anledningen til å pålegge Helse Midt å utrede felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. I desember 2014 besluttet helseminister Bent Høie (H) at nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal skulle ligge i Molde.

Siden Nordmørslista ble etablert i april 2015 har Nordmørslista kjempet for å beholde fødeavdeling og akuttkirurgi i Kristiansund. Nordmørslista har aldri vært motstandere av bygging av nytt sykehus i Molde, men vi er og har vært motstandere av å legge ned funksjoner i Kristiansund, og mest av alt er vi motstandere av å legge ned grunnleggende og livsviktige funksjoner som fødeavdeling og akuttkirurgi.

For Nordmørslista er det helt uaktuelt å akseptere at innbyggere i Aure, Smøla, Averøy og Kristiansund skal ha lenger avstand til akutt og føde enn tidligere. Særlig for innbyggerne i Aure og Smøla er avstanden til akutt og føde kritisk, uholdbar og uakseptabel.

Så lenge det ikke er flertall på stortinget for å opprettholde føde og akuttkirurgi i Kristiansund, må Kristiansund kommune ta det ansvaret som stortinget, regjeringen og spesialisthelsetjenesten ikke tar. Når spesialisthelsetjenesten ikke sørger for å ivareta innbyggernes rettigheter til et likeverdig tilbud iht spesialisthelsetjenesteloven, må kommunen ta ansvar for å opprettholde innbyggernes behov i samarbeid med andre kommuner, ideelle organisasjoner og eventuelt i samarbeid med private aktører.

Nordmørslista vil fortsette å arbeide for at det skal være akuttkirurgi og fødeavdeling i Kristiansund i fremtiden.