• Skremselspropaganda

  Helse Møre og Romsdal har en pågående kampanje i nasjonale og lokale media hvor de sier at Bun...

 • Aksevalg og demokrati

  Møre og Romsdal er ikke så kjent for å klare å samle seg om en felles sak, så det sier gansk...

 • Pressemelding fra Nordmørslistas årsmøte

  Pressemelding Nordmørslista har gjennomført årsmøte i bystyresalen i Kristiansund rådhus 20....

 • Fagskolen – et argument i regiondebatten?

  Flere har etterlyst fagskolen som argument i regiondebatten. Fagskolen er viktig for Kristiansund...

 • Fakta og følelser

  I forbindelse med den pågående folkeavstemningen om regiontilhørighet blir det tidvis hevdet a...

 • Ja til Trøndelag

  I dag starter folkeavstemningen om regiontilhørighet i Kristiansund. Mange spør hvilke fordeler...

 • Ja eller nei til fødeavdeling?

  Et forslag om å bevare fødeavdelingen i Kristiansund også etter at det nye sykehuset på Hjels...

 • Kjære alle sammen!

  Det er svært sjelden det blir gjennomført folkeavstemminger i Norge. Så når det nå blir gjen...

 • Et tydelig signal

  Det er elleve år siden administrerende direktør Gunnar Bovim la frem sin innstilling til vedta...

 • Nå er det Arbeiderpartiets vakt!

  Fødeavdelingen i Kristiansund er den eneste fødeavdelingen i Helse Midt som det er et stortings...

 • Hva er egentlig et fødetilbud?

  Flaggene gikk til topps på Nordmøre da det ble kjent at fødetilbudet på Nordmøre var nevnt i...

 • Fagskolen – enda en forsømmelse

  Konsulentselskapet Deloitte har på oppdrag fra kontrollutvalget i Møre og Romsdal avdekket at F...