Unni Karin Westad

Unni Karin Westad

Unni Karin Westad er fast medlem av Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur i Kristiansund, og vara til bystyret.