Stig Anders Ohrvik

Stig Anders Ohrvik

Stig Anders Ohrvik er nestleder i Nordmørslistas styre, gruppeleder for Nordmørslista i Kristiansund og første vara på fylkestinget. Som gruppeleder i Kristiansund er han også leder for det største opposisjonspartiet i Kristiansund. Medlem av formannskapet, fast medlem i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur, Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester og første vara i Hovedutvalg helse, omsorg og sosiale tjenester. Stig Anders Ohrvik er dessuten medlem av Havnerådet, styremedlem i Havparken-selskapene og medlem i prosjektgruppene Bypakke Kristiansund, Prosjektgruppe for nye skoler og prosjektgruppa Morgendagens Kristiansund.