Politikk

18403581_1870162013240734_4782198453985157683_n

Det er ditt valg

Nordmørslista er ikke et politisk parti i tradisjonell forstand, og kan ikke plasseres politisk i henhold til den tradisjonelle blokktenkningen. Nordmørslista er en folkebevegelse som har oppstått på bakgrunn av at de etablerte partiene har sviktet i å opprettholde et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggerne i hele landet som er tilpasset de behovene som følger av geografiske forhold og demografi.

Det norske velferdssamfunnet er bygget opp av en felles innsats fra alle innbyggerne i landet. Store deler av verdiskapningen kommer fra næringer som er basert på at hele landet er tatt i bruk, og et bosettingsmønster som er ivaretatt av prinsippet om likeverdige tjenester for hele befolkningen. Spredt bosetting har vært en forutsetning for å kunne bygge opp landet, og er en del av samfunnskontrakten. Nordmørslista mener at det er viktig å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet i stedet for å bygge det ned, som mange av de etablerte partiene har gått inn for de siste årene.

Nordmørslista mener at alle mennesker i hele landet skal ha lik tilgang til de godene som befolkningen har vært med på å bygge opp i form av velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Mest fordi vi alle er like mye verd, litt fordi vi alle i utgangspunktet er med og bidrar, men også fordi det fortsatt faktisk er lønnsomt for samfunnet å opprettholde spredt bosetting og fortsatt tilgang til arbeidskraft i hele landet.

Vi vil at fremtidige generasjoner også skal få ta del i velferdssamfunnet. Muligheten til å gå på skole, utdanne seg, få et meningsfylt yrke og ha en meningsfylt hverdag. Få tilgang til både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når de trenger det. Oppleve trygghet i hverdagen, med både politi, lege, sykehus og redningstjeneste lokalt. Uansett hvor man bor.

Uten å opprettholde et likeverdig tjenestetilbud i hele landet, vil selv de områdene som i dag defineres som sentrale strøk oppleve stagnasjon og tilbakegang i fremtiden. Det er i distriktene verdiskapningen skjer. Derfor må tjenestetilbudene opprettholdes også i distriktene.

De etablerte partiene har sluttet å bygge landet. De er derimot i full gang med å bygge det ned. Nordmørslista vil bidra til å snu denne utviklingen. Nordmørslista vil bare støtte en regjering som vil opprettholde og utvikle tjenestetilbudet for hele landet.

Lån oss din stemme ved stortingsvalget 2017. Det er ditt valg.

 

 

Les hele Nordmørslistas valgprogram her:

Stortingsprogram 2017 – 2021

Fylkestingsprogram 2015-2019