Terje Hals

Aure kommunestyre 2019 - 2023, Fylkestinget 2019 - 2023

Gruppeleder for Nordmørslistas kommunestyregruppe i Aure. Fast medlem av fylkestinget. Leder av kontrollutvalget i Møre og Romsdal fra 2019 - 2022.