Kandidatene Kultur

Atlanten stadion – løpebaner, lager og klatrehall

[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/07/Stig-ved-Piren-NYTT.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»300″]

Nordmørslista ser positivt på utbygging av Atlanten stadion, og ser også positivt på etablering av løpebaner.

Vi ser imidlertid at en realisering av løpebaner før det nye anlegget for Atlanten idrettspark er realisert vil gi en del utfordringer.

Den første utfordringen er at det er behov for lager inntil det nye anlegget for Atlanten idrettspark er realisert.

Dersom den utfordringen skal løses gjennom et midlertidig lager, så har det noen andre utfordringer:

  • Den ene er at et midlertidig lager gir en merkostnad
  • Det andre er at Norodd ikke er villig til å ta den merkostnaden, selv om det egentlig er Norodd som først og fremst ønsker den løsningen.
  • Det tredje er at et midlertidig lager slik det er foreslått vil legge beslag på arealet som er avsatt til klatrehall, og derfor vil gi negative konsekvenser for fremdriften for realisering av klatrehall.

Klatremiljøet har ventet lenge på en klatrehall, og for Nordmørslista er det ikke ønskelig å be klatremiljøet om å vente enda lenger for å løse problemene med et midlertidig lager.

Det er videre lite aktuelt i den økonomiske situasjonen som kommunen er i dag å dekke merkostnaden med et midlertidig lager for å realisere løpebanen før Atlanten idrettspark er realisert, i stedet for å vente.

Vi er positive til de planlagte løpebanene, men ikke at løpebanene skal realiseres umiddelbart med den følge at det påfører kommunen en unødig merkostnad, og at klatremiljøet må vente lenger på klatrehallen.

Nordmørslista vil derfor foreslå at Atlanten stadion fase 2 legges ut på anbud der realisering av Norodds ønske om løpebane på 72 meter legges inn som en opsjon i anbudsprosessen, men at ferdigstillelse av løpebane må vente til endelig plassering av lager i det nye anlegget for Atlanten idrettspark er realisert.

Du vil kanskje også like...