[trx_image url=» https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2019/09/69567167_369801840588895_5396573682405474304_n.jpg»  title=»Nordmørslista i Aure» align=»left»shape=»square» width=»600″]

 

Nordmørslista er imot vindkraft i hele Aure Kommune. For oss i Nordmørslista er dette en prinsipiell sak. Vi har med undring sett at kommuen har vedtatt en folkeavstemning som bare skal gjelde Skarsøya. Vi mener at folkeavstemningen helt klart skulle ha omfattet hele kommunen.

Nordmørslista er FOR en vindmølleFRI kommune. Vi mener at Aure står seg bedre med å ivareta den vakre naturen vi har i hele kommunen. Vi bør satse på øket turisme og bidra til å legge tilrette for det.

I tillegg har Aure kommune et prinsippvedtak om å være en hyttekommune. Da sier det seg nesten selv at en bør stå for de vedtak som er gjort. Vi ønsker at hytteeiere i kommunen skal trives i kommuen vår – sammen med oss.

Viktige samferdselssaker for Nordmørslista er fergeforbindelsen mellom Aure-Hitra. Den åpner opp for å skape en attraktiv kystregion og gi vekstkraft med et felles bo og arbeidsmarked på tvers av fylkesgrensene.

Vi aksepterer ingen reduksjon i fergedriften og vil jobbe for beredskapsferge, ekstra anløp for kystekspressen og økt vedlikehold av veier.

Nordmørslista er som kjent, opptatt av desentraliserte tjenester. Vi vil ha sykehus, arbeidsplasser, skoletilbud og helsetjenester nærmest mulig der folk bor. I dag er mange opptatt av miljø og klima. Vi mener at sentralisering er en klimaversting når man ønsker å få biltrafikken ned. Det er vanskelig å få til et godt kollektivtilbud for alle i vår vidstrakte kommune.

Nordmørslista er opptatt av at Aure skal være en trivselskommune. For alle som bor her og de som besøker oss. For å oppnå dette må en se hverandres behov og utfordringer. Felleskapsfølelsen må styrkes under mottoet: Ta hele kommunen i bruk.

Bygdenæringene og Naturlandskapet vårt må stimuleres, det er en av våre store verdier og kan med stor fordel markedsføres i større grad. Det kan kommunen bidra med. Spørsmålet om regionendring er en konsekvens av politikken som har vært ført av fylkeskommunen og staten over lengre tid. Nordmørslista er opptatt av rettferdig fordeling av statlige og andre offentlige arbeidsplasser. Forsvinner sykehus og Aure Rehabilitering har vi ikke så mange igjen. Regiontilhørigheten bør utredes nøye og legges frem for befolkningen i en folkeavstemning.

For Nordmørslista er ikke kommunesammenslåing et aktuelt tema. Vi må først prioritere å ta hele vår egen kommune i bruk.

Godt valg. Hilsen Nordmørslista i Aure

 

 

 

Nordmørslista mener:

[trx_gap]

[vc_row][vc_column][vc_basic_grid max_items=»120″ style=»load-more» items_per_page=»3″ item=»2951″ grid_id=»vc_gid:1437332511166-e72dc7c84d707d1cc7dbf50269b56d56-0″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column]

[trx_gap]

Du vil kanskje også like...