PRESSEMELDING

Nordmørslista har stiftet lokallag i Kristiansund

Nordmørslista har 08.03.18 stiftet sitt første lokallag, i Kristiansund, og tar med det sikte på å stille liste ved kommende kommunevalg.
Mange av Nordmørslistas medlemmer i Kristiansund hadde møtt opp til stiftelsesmøtet som ble holdt i formannskapssalen i Kristiansund rådhus. I tillegg møtte Mette Grødahl og Stig Anders Ohrvik som observatører fra Nordmørslistas fylkesgruppe.
Det ble satt ned et interimstyre ledet av Linda Dalseg Høvik, som skal arbeide med å få på plass de organisatoriske rammene rundt Nordmørslistas nye lokallag.
Det var en entusiastisk og positiv forsamling som enstemmig sluttet seg til forslaget om å stifte lokallag med tanke på å stille liste til kommunevalget i 2019 i Kristiansund.
Det arbeides også med å etablere lokallag i flere kommuner på Nordmøre.

Du vil kanskje også like...