Av Steinar Wiik Sørvik og Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

Til tross for at meningsmålingsbyråene sliter med å fange opp Nordmørslista på målingene er det tydelig at flere av de etablerte ser på Nordmørslista som en reell trussel. Selv om listetoppene i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Møre og Romsdal er tydelige på at de går inn for å legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for det såkalte «fellessykehuset» i Molde, holder de merkelig nok bedre på velgerne enn for eksempel Høyre.

For mange av de tidligere rød-grønne velgerne er det viktigere med regjeringsskifte enn å beholde sykehus på Nordmøre. Det er et legitimt standpunkt. Men å holde Nordmørslista ansvarlig for sin egen mangelfulle politikk er ikke legitimt. En stemme til Nordmørslista er ikke automatisk en stemme på en rød-grønn regjering. Men en stemme til Nordmørslista er heller ikke automatisk en stemme til en blå-blå regjering.

Nordmørslista har hele tiden vært tydelige på at vi bare støtter en regjering som vil forplikte seg til å beholde et fullverdig sykehus i Kristiansund med akutt-, føde- og barneavdeling. Det er altså riktig at vi ikke støtter en rød-grønn regjering som vil legge ned sykehuset i Kristiansund. Men at Nordmørslista skal ta ansvar for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en like elendig sykehuspolitikk for Nordmøre som Høyre og Fremskrittspartiet, det er å ta det litt langt.

Skal et regjeringsalternativ ha Nordmørslistas støtte må de altså innta en fundamentalt annerledes holdning til dette enn de har i dag.

At Senterpartiet og Arbeiderpartiets velgere tydeligvis tror at det er større mulighet for at Høyre og Fremskrittspartiet endrer standpunkt til fellessykehuset enn at deres egne partier skal gjøre det, sier mest om deres egen politikk. Om noe så understreker det at en stemme til de etablerte i år er like bortkastet uansett blokktilhørighet.

Det er så langt ingen av de etablerte partiene som har vist vilje til å lytte til Nordmøre. En stemme til de etablerte er en stemme som sier at det er greit. En stemme for et «best mulig» innhold i Kristiansund er en stemme som sier at det er greit å legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for et «fellessykehus» i Molde.

Stemmen er din egen. Bruk den riktig.

Du vil kanskje også like...