[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Stig-e1503830661254.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/05/Steinar-Wiik-Sørvik-7.jpg»  title=»Steinar Wiik Sørvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Tirsdag behandlet Aure kommunestyre saken Regiontilknytning for Aure kommune. Som ventet gikk kommunestyret for rådmannens innstilling

Det er vår oppfatning at vedtaket ikke er i tråd med innbyggernes ønsker. Det er selvsagt riktig, som det ble påpekt fra talerstolen, at de undersøkelsene som har vært gjort med hensyn til innbyggernes ønsker har vært for mangelfulle til å være representative, valide og reliable. Det er helt i tråd med vårt syn, og er årsaken til at vi mener at sak om regiontilknytning burde vært lagt ut til folkeavstemming.

Likevel viser de ulike undersøkelsene som har blitt gjort en tendens, og dersom tendensen er korrekt kan vi trygt fastslå det som flere av representantene var inne på. Denne saken er ikke over.

Det ble fra kommunestyrets talerstol helt riktig påpekt at beslutningsgrunnlaget har vært for dårlig. Utredningene kan vanskelig tolkes i den ene eller den andre retningen. Likevel er det altså et flertall i kommunestyret for å forbli i Møre og Romsdal.

Som tilhørere satt vi igjen med et inntrykk av at de aller fleste representantene var enige om at det riktige for Aure kommune ville være å bli en del av Trøndelag på sikt, men at tiden ikke er moden for det ennå. I tillegg ble argumentasjonen fra andre kommuner gjentatt, om at hele Møre og Romsdal eller ihvertfall hele Nordmøre og Romsdal burde bli en del av Trøndelag.

Vår oppfatning er at Aure kommune går glipp av en viktig mulighet ved å si nei i denne omgang. Argumentasjonen om at større deler av Møre og Romsdal burde bli en del av Trøndelag er derimot en større feilfurdering enn tidsaspektet. At både Nordmøre, Romsdal og kanskje til og med Sunnmøre skulle bli en del av Trøndelag er en tilnærming til problemstillingen som er nærmest for en provokasjon å regne, både i Trøndelag, på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre.

En ting er imidlertid helt sikkert. Nordmøre til Trøndelag er ikke over med dette. Om to år er det kommunevalg, og innbyggerne vil nok vite å stemme inn representanter i kommunestyret som ønsker å ta opp saken på nytt, og å gjennomføre folkeavstemming.

Nordmørslista vil på stortinget støtte at innbyggerne selv må få bestemme regiontilhørighet gjennom folkeavstemming.

Du vil kanskje også like...