[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/05/Linda-Jorunn-Sandnes-e1502709404705.jpg»  title=»Linda Jorunn Sandnes
» align=»left» shape=»square» width=»220″]

[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/08/Stig-e1503830661254.jpg»  title=»Stig Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

De etablerte partiene har frem mot valgkampen innledet en konkurranse i hvem som har definisjonsmakten på begrepet verdier. Men diskusjonen om hvorvidt det er en typisk norsk verdi å dusje etter gymmen eller om det er en del av et kristent verdisyn å være kritisk til innvandring er ikke egnet til stort annet å lede oppmerksomheten bort fra de etablerte partienes felles prosjekt med å bygge ned og sentralisere tjenestetilbudet i landet.

Det norske velferdssamfunnet er bygget opp av en felles innsats fra alle innbyggerne i landet. Store deler av verdiskapningen kommer fra næringer som er basert på at hele landet er tatt i bruk, og et bosettingsmønster som er ivaretatt av prinsippet om likeverdige tjenester for hele befolkningen. Spredt bosetting har vært en forutsetning for å kunne bygge opp landet, og er en del av samfunnskontrakten. Nordmørslista mener at det er viktig å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet i stedet for å bygge det ned, som de etablerte partiene har gått inn for de siste årene.

Nordmørslista mener at alle mennesker i hele landet skal ha lik tilgang til de godene som befolkningen har vært med på å bygge opp i form av velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Mest fordi vi alle er like mye verd, litt fordi vi alle i utgangspunktet er med og bidrar, men også fordi det fortsatt faktisk er lønnsomt for samfunnet å opprettholde spredt bosetting og fortsatt tilgang til arbeidskraft i hele landet.

Vi vil at fremtidige generasjoner også skal få ta del i velferdssamfunnet. Muligheten til å gå på skole, utdanne seg, få et meningsfylt yrke og ha en meningsfylt hverdag. Å få tilgang til både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når de trenger det. Oppleve trygghet i hverdagen, med både politi, lege, sykehus og redningstjeneste lokalt. Uansett hvor man bor.

Uten å opprettholde et likeverdig tjenestetilbud i hele landet, vil selv de områdene som i dag defineres som sentrale strøk oppleve stagnasjon og tilbakegang i fremtiden. Det er i distriktene verdiskapningen skjer. Derfor må tjenestetilbudene opprettholdes også i distriktene.

De etablerte partiene har sviktet i å opprettholde et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggerne i hele landet som er tilpasset de behovene som følger av geografiske forhold og demografi. De har sluttet å bygge landet. De er derimot i full gang med å bygge det ned. De har dermed sviktet i å ta vare på de verdiene som vi holder høyest.

I lys av denne virkeligheten er det ironisk at de holder i gang en kunstig debatt om verdier. Mens de etablerte partiene tillater seg å definere et eget sett av verdier skreddersydd deres egen retorikk, er det mer enn retorikk som truer verdiene på Nordmøre. Det er nå vi har muligheten til å forsvare det vi tror på. Ved neste korsvei kan det være for sent.

Du vil kanskje også like...