Nordmørslista har over tid merket seg mangelfull representasjon fra Nordmøre fra de etablerte partiene.

Tydelige nordmørsstemmer har vært fraværende, mens representanter fra Sunnmøre og Romsdal derimot har fått gjennomslag for sine saker.

Nominasjonsprosessen frem mot stortingsvalget 2017 er en viktig foranledning for at Nordmørslista stiller til valg.

De etablerte partienes nominasjoner vitner om manglende fokus på saker som vi på Nordmøre er opptatt av. Både i saker i tilknytning til region og sykehus, er det ingen på mørebenken i dag som er tydelige forkjempere for saker som har betydning for Nordmøre. Nominasjonene viser at dette heller ikke i neste stortingsperiode blir annerledes ved å stemme på de etablerte politiske partiene.

Nordmørslistas stortingssatsing er et forsøk på å balansere dette. Slik vi ser det er det nødvendig at Nordmøre har sin egen stemme i vår nasjonalforsamling.

Betydningen av å ha en egen stemme for å tale nordmøres sak har vist seg nødvendig. Alle de tapte slagene Nordmøre har blitt påført de siste årene vitner om dette.

Nordmørslista vil snu denne utviklingen , og arbeide for vekst og optimisme.

Nordmørslistas oppgave er å påvise og utfordre de negative effektene av dagens tydelige postnummerpolitikk i Møre og Romsdal.

Stortingsvalget 2017 gir oss et handlingsrom hvor vi endelig kan gjøre noe med dette.

Nordmøre trenger en stemme som klart og tydelig sier

  • Nei til å godta vedtaket om fellessykehus på Hjelset
  • Ja til fullverdig sykehus på Nordmøre
  • Ja til høyere breddeutdanning på Nordmøre
  • Ja til å la de kommunene som ønsker det bli en del av det nye Trøndelag
  • Ja til fergefri E39 ved å realisere Halsafjordsambandet og Romsdalsaksen
  • Ja til fergefritt Nordmøre

 

Det er nå vi har muligheten.

Lån oss din stemme ved stortingsvalget 2017. Det er ditt valg.

 

Du vil kanskje også like...