[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg»  title=»Elisabeth Jørgenvåg» align=»left» shape=»square»
width=»150″]

[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Grødahl.jpg»  title=»Mette Grødahl
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

I forbindelse med kravspesifikasjoner til Fergepakke Nordmøre har samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vurdert fremtidige behov i fergesambandene på Nordmøre.

Den betydelige pendlertrafikken over strekningen, muligheten for innbyggere i Aure til å ta del i kulturelle begivenheter i regionsenteret Kristiansund og muligheten til å bruke den lokale flyplassen ved reiser både i jobbsammenheng og ved fritidsreiser, tilsier at frekvensen på strekningen Seivika – Tømmervåg er for dårlig i dag. Det er derfor behov for å øke frekvensen betydelig. Økt frekvens på Seivika – Tømmervåg i påvente av fergefri forbindelse over Talgsjøen ville bidra til å bygge sammen regionen, å bedre kommunikasjonene og å bidra til at Nordmøre samlet oppleves som et godt felles bo- og arbeidsmarked.

Vel så viktig er imidlertid befolkningens behov for trygghet og sikkerhet. Både ved fødsler, ved alvorlig sykdom og ved ulykker er livets gang avhengig av god tilgang til spesialisthelsetjenesten. Når spesialisthelsetjenesten i distriktene er truet av nedleggelse og utarming blir behovet for kommunikasjon enda større. Når ambulansen i Aure ofte må kjøre til Trondheim med pasienter, både fordi fergestrekningen er stengt og fordi barneavdelingen ved det nærmeste sykehuset er stengt, er den eneste ambulansen på vakt borte i 7 – 9 timer før den er tilbake. Utsiktene til forbedring i spesialisthelsetjenesten er dessverre ikke lyse, tvert imot tyder mye på at dette blir enda verre. Da må i det minste kommunikasjonene være på plass.

I samferdselsutvalget 13. Februar la derfor Nordmørslista frem forslag om utvidet åpningstid 7 dager i uken på strekningen Seivika – Tømmervåg, nattferge på strekningen og status som beredskapsferge.

Forslaget fikk imidlertid bare Nordmørslistas egen stemme, mens til og med de andre nordmørspolitikerne i samferdselsutvalget, Iver Nordseth, Kristin Sørheim og Lilly Gunn Nyheim stemte imot.

Du vil kanskje også like...