[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Belden.jpg» title=»Mette Belden» align=»left» shape=»square» width=»150″]
[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Nils-Fløystad.jpg» title=»Nils Fløystad» align=»left» shape=»square» width=»150″]
[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim» align=»left» shape=»square» width=»150″]
[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg» title=»Elisabeth Jørgenvåg» align=»left» shape=»square» width=»150″]


Vi tror nok at mange på Sunnmøre har problemer med å skulle bli styrt enten fra Bergen eller Trondheim.

Det har vært mye snakk om vedtaket som fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde om å ikke innlede nabosamtaler med andre fylker, men å beholde Møre og Romsdal som det er. Nordmørslista var en del av dette vedtaket, og årsaken til det er kort fortalt at alternativet for oss kunne blitt verre.

I innstillingen til fylkesutvalget lå det forslag om å innlede samtaler bare med Sogn og Fjordane, og vi, sammen med andre nordmørsrepresentanter, reagerte på dette. Hvorfor skulle man bare snakke med en nabo, når vi har to andre – Sør-Trøndelag og Oppland – som man i så fall også burde snakke med? Det ble foreslått å åpne for samtaler med alle tre naboene, men dette møtte kraftige protester under diskusjonen. Det ble fra fylkesrådmannen forsikret at saksframlegget ikke ville følge med som svar, – kun vedtaket. Vi vurderte det som verre å få dette nedstemt og dermed ende opp med en ensidig prat sørover. Det ville ikke vært i Nordmøres interesse, og da var det bedre å ha et vedtak som sier at Møre og Romsdal skal bestå.

Vi tror alle vet at det siste ikke kommer til å skje. Det foregår nå en posisjonering, der noen nordmørskommuner ivrer for å gå til (Sør)-Trøndelag, noen nordmørs- og romsdalskommuner er i tvil, mens man på Sunnmøre heller vil se sørover for noen kommuners vedkommende.

Vi tror nok at mange på Sunnmøre har problemer med å skulle bli styrt enten fra Bergen eller Trondheim, og i denne sammenhengen vil vi nok om ikke lenge møte argumenter om at én fremtidig vestlandsregion blir for stor, og må splittes i en Sør- og Nordvestregion. I en fremtidig Nordvestregion ser nok mange for seg Ålesund som regionhovedstad, og deler eller hele Sogn og Fjordane sammen med deler eller hele Møre og Romsdal som region.

Dette er diskusjoner som kommer, og vi vurderte det derfor best å ikke innlede diskusjoner med noen av naboene før en aner konturene av hvilke nye kommuner og regioner en vil få i kongeriket.

Du vil kanskje også like...