Nyheter

Støtte til Bølgen Næringshage


[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim
Leder Regional- og næringsutvalget» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Et godt møte i Regional og næring (RN) er over. To flotte bedriftsbesøk på henholdsvis Kavli Gård og Eira vann i Eresfjord – i tillegg til vedtak som kommer fylket til gode får vi håpe.

For Nordmøre var det viktigste vedtaket støtte på 1 275 000 kr til Bølgen Næringshage til prosjektet «kraftsenter Nordmøre» som vi håper kan være med å sikre flere bedrifter og arbeidsplasser til regionen på sikt.

 

 

 

For Nordmøre var det viktigste vedtaket støtte på 1.275.000 kroner til Bølgen Næringshage til prosjektet «kraftsenter Nordmøre» som vi håper kan være med å sikre flere bedrifter og arbeidsplasser til regionen på sikt.

En nordmøring tar plass i styret for fagskolene, Toril Røsand, som også har sittet i styret i inneværende periode.

Noen (spesielt Sunnmørsposten) har forsøkt å lage fogderistrid av en søknad fra Molde Næringsforum til lederutvikling og rekruttering for kvinner. Søknaden ble innvilget, og det ligger her store muligheter for tilsvarende prosjekt med støtte fra RN i andre deler av fylket! Vi oppfordrer til at prosjektet følges og erfaringer høstes slik at dette blir et prosjekt som kan utvikles for andre regioner også. Spesielt bør Utdanningsutvalget følge den delen av prosjektet som handler om jenter i vgs og se om erfaringene er så gode at det bør tilbys til alle skolene i fylket.

Referat fra møtet legges ut på vanlig måte på fylkets sider under møteplan for de som ønsker å lese dette.

Du vil kanskje også like...