[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Knut-Erik-Johnsen.jpeg» title=»Knut Erik Johnsen
25. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

 

Det virker som Asbjørn Jordahl søker å sette nye rekorder i usaklig retorikk når han går til verbalt frontangrep på Nordmørslista i Tidens Krav 8.september. Riktignok kom sommeren sent i år, men riktig medisin ved solstikk er å ligge unna tastaturet når du har lite meningsfullt å si.

For Asbjørn; har de andre representantene som du søker å promotere bidratt med en positiv effekt for Nordmøre sin del? Har de utrettet noe konkret positivt for Nordmøre? Ikke noe! Har f.eks. Arbeiderpartiet sørget for å få sikret et sykehus til beste for Nordmøre? For det er jo maktens parti, de har sittet lenge og allikevel ser det ut som vi ender med intet og mindre, nær sagt som vanlig. Men for å ta ditt koleriske utspill på alvor: Du kommer med seks påstander, la oss ta dem punktvis.

1. Er du mulig arbeiderpartivelger vil du ved å stemme «Nordmørslista» bytte ut Smølaordfører Roger Magne Olsen med en totalt ubeskrevet person.

Det er ikke Nordmørslista du skal klandre hvis Osen ryker ut Jordahl. Gjør for en gangs skyld noe som kan oppfattes utenfor boksen, se med et kritisk blikk på dere selv. For hvis Osen ryker ut skydes det Micaelsen, Else May Botten og alle andre i partiet ditt, som til tross for at vi opptrer som stemmekveg for dere, så oppnår vi mindre tilbake enn hva man i gamle dager oppnådde i fattigkommisjonen.

2. Er man en mulig Sp-velger og skifter over til «Nordmørslista», faller ordfører i Aure, Ingunn Golmen ut. Det er et særdeles dårlig bytte.

Å påstå at de siste meningsmålingene tyder på at hun ryker ut er tilnærmet grov løgn, Senterpartiet ser ut til å gjøre et godt valg i hele fylket og såvidt jeg kunne se lå hun inne på siste måling, med god margin. Samme meningsmåling forteller at Nordmørslista i liten grad stjeler stemmer fra Senterpartiet.

3. Er man Frp.-velger og skifter over til denne «Normørslista», vil Steve Kalvøy ha små muligheter for å bli gjenvalgt i fylkestinget.

Ante ikke at du var så opptatt av den indre velferden i Fremskrittspartiet Jordahl, den må være av ganske så ny dato. Er det det som kanskje kan defineres som skinnhellighet? Med liten sjanse på å få inn Steve Kalvøy er det bedre å stemme Nordmørslista om en ønsker å få inn en fra Nordmøre.

4. Skulle det finns SV-velgere som skifter til «Nordmørslista» er det utelukket at SV får valgt Viggo Jordahl fra Kristiansund i fylkestinget.

Igjen en ganske så tendensiøs og bevisst feilaktig påstand Jordahl. Du påberoper deg målingene, der tar vel heller Miljøpartiet stemmer fra SV heller enn Nordmørslista. I tillegg var det vel ikke en sikker plass selv uten det partiet som konkurrent eller hva Jordahl, etterettelighet er et ord som selv gamle politisk travere bør ha et forhold til.

5. Og vil Venstre-velgerne være sikre på å lage den store skandalen, så stem på «Nordmørslista» og la Nordmøres fremste samferdselspolitiker, Iver Nordseth, bli sittende hjemme.

Her er vi egentlig litt enige, Iver Nordseth er en ressurs for Nordmøre. Ikke mange av dagens politikere man faktisk kan gi den honnøren. Men han har vel etter målingene fortsatt gode muligheter til å komme inn eller hva Jordahl og etter målingene er han vel det?

6. Var du en gang Høyrevelger så spiller det ingen rolle. Du finner gamle partifeller på «Nordmørslista», en liste som egentlig er et resultat av det totale sammenbruddet i Kristiansund Høyre.

Nok en bevisst uetterettelighet til fra Jordahl. På Nordmørslista er det med folk med bakgrunn og tilhørighet til de fleste partier. Av dem er også avskallede Høyrefolk representert. Men listen er ikke og har aldri inneholdt noen form for Høyrepolitikk. Dette er et rent tverrpolitisk initiativ, hvilket du enten burde visst og har skrevet mot bedre vitende eller det er et annet langt verre alternativ til hvorfor du feilinformerer i den grad du gjør.

Så stem Nordmørslista folk, da gjør dere et godt valg til det beste for Nordmøre.

Du vil kanskje også like...