[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim
4. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]Har du vært på Fylkeshuset i det siste? Ikke? Ikke jeg heller. Kjenner du mange som har vært der i det siste? Ikke? Ikke jeg heller. Er ikke dette et sted fylkets innbyggere jevnlig besøker kanskje? De er jo tilgjengelig på både telefon og internett, det er jo tross alt 150 år siden Alexander Graham Bell ringte til… ja hvem ringte han til, tro? Kanskje til fylkeshuset uten å få svar?

Tiden er inne til å tenke nytt på hvordan og hvor fylkeskommunen er organisert. Hvis en antar at jeg (og du) er som de fleste her i fylket og ikke har behov for å besøke fylkets etater jevnlig, er det kanskje mulig å fordele disse etatene rundt i fylket. For om du ikke besøker fylkeshuset så ofte, så er det nok enda sjeldnere at du skal besøke to eller flere etater samtidig.

Miljøavdelingen kan legges til Tingvoll hvor de er gode på miljø og økologi. Næringsavdeling til Ålesund, kanskje? Utdanningsavdelingen kan legges til Kristiansund og landbrukskontoret til Halsa. Hva med alt som har med beredskap til Sunndal?

Jammen da mister vi jo samdriftfordelene, vil du kanskje si. Hvor ofte tror du utdanningsavdelingen og landbrukskontoret møtes? Neppe daglig. Men tenk på de som har jobb og hus i Molde da! Skal de måtte flytte? Tja, det er vel ikke verre å flytte en fylkesetat enn det er å flytte en statlig etat. For noen vil det ikke være nødvendig å flytte en gang, reiseveien blir jo ikke lengre enn sykehusveien blir for mange av oss på Nordmøre, og friske folk må vel kunne reise like langt som syke? Men sjølveste Fylkeshuset da? Hva skal skje med det? Noen kontorer skal selvfølgelig bli igjen på Molde, men disse kan vi finne kontorplass til når fylkeshuset er solgt og omregulert til bynære leiligheter på Molde.

Skulle det verste skje at både sykehuset og politimesteren forsvinner fra Nordmøre, sitter vi igjen med 5% av de statlige arbeidsplassene i fylket, da er det vel ikke å være storforlangende å si at det høres unektelig som å være tid for å legge noen offentlige arbeidsplasser tilbake til Nordmøre? Et alternativ til de fylkeskommunale etatene, er å flytte hele Fylkesmannsembedet ut av Molde og til Kristiansund.

Dette handler ikke bare om de enkelte arbeidsplassene, det handler om ringvirkninger i form av bosetning og behov for tilbud som disse vil etterspørre, og dermed enda flere positive ringvirkninger. Det handler om en spredning på hvilke flyplasser i fylket de fylkesansatte benytter og det handler ikke minst om å begynne å bygge ned fogderigrensene i fylket hvis vi skal fortsette å være ett fylke og ikke splittes i tre ved at Nordmøre søker til Trøndelag, Sunnmøre til Sogn/Hordaland og Romsdal til ?

Disse tankene er Nordmørslista foreløpig alene om, men vi lover å gjøre alt vi kan for at disse tankene om en desentralisert fylkeskommune skal få spre seg og få rotfeste også i andre parti, slik at vi om noen år har en jevn fordeling av offentlige arbeidsplasser fra sør til nord i fylket.

Du vil kanskje også like...