[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Belden.jpg» title=»Mette Belden
1. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″][trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim
4. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]Du må ikke sove

Det skrev Arnulf Øverland da han så Nazismen bre om seg i Europa; du må ikke sove, Europa brenner. Uten sammenligning for øvrig vil jeg si: du må ikke sove, Nordmøre brenner.

Vi får tilsendt fylkeskommunens reklamebrosjyre «Spor» jevnlig, og i siste nummer er det et kart der E39 blir presentert. På dette kartet er Bergen, Ålesund, Førde, Molde og Trondheim markert med navn. Ikke et eneste navn på Nordmøre. Det er slik fylkeskommunen ser på oss, ødemark, som kanskje allerede er brent der bare asken er igjen. Nordmørspolitikerne må nå våkne fra sin tornerosesøvn og være der hvor avgjørelser blir tatt.

Nordmørspolitikerne sov da høyskolene ble fordelt i fylket, de sov da fylkesadministrasjonen ble lagt dit den ble, de sov da Ormen kom til Aukra i stedet for til Averøy, de sov da Krifast ble åpnet og veien fra Tingvoll til Meisingset ikke ble utbedret og om de ikke direkte sov, så duppet mange av da valget av sykehustomt ble fattet.

Nå sover mange videre mens trasevalg for E39 blir valgt. En konferanse om dette har blitt arrangert i Kristiansund, som med noen få hederlige unntak ble arrangert uten at salen så noe til toppolitikere eller administrasjon fra Nordmøre. Moldes ordfører var selvfølgelig til stede. Høyres fylkesordførerkandidat var selvfølgelig til stede. Statens veivesen var selvfølgelig til stede. Samferdselsdepartementet var selvfølgelig der. Stortingsrepresentant Helge Orten var selvfølgelig der. Tror dere ikke at disse snakket sammen i pauser og andre uformelle stunder? De får ha sine samtaler i fred for forstyrrende nordmørspolitikere.

E39 blir Moldes måte å få sin innfartsvei finansiert med bompenger fra trafikk som har tenkt seg helt andre steder enn til Molde sentrum dersom trasevalget blir slik Moldes politikere vil. Det er nok en gang mye som tyder på at Moldes politikere får det slik de vil, og at vi som skal til Ålesund, Førde eller Bergen fra Trøndelag eller Nordmøre, må en tur innom Molde på vår vei, selv om et annet trasevalg ville vært kortere og raskere for oss.

Dette skjer selvfølgelig fordi Moldes politikere snakker med beslutningstakere over alt de er, mens Nordmøres politikere sover videre i sin ettermiddagshvil og våkner kanskje til lyset fra et fakkeltog etter at beslutningene er fattet.

Nordmørslista lover å være våkne hvis vi får innflytelse de neste fire årene. Vi skal få Nordmøre tilbake på selv de fylkeskommunale kartene med navn på både store og mindre steder. Vi skal gjøre alt vi kan for at Nordmøre skal reise seg som Fugl Fønix fra asken og være et tydelig talerør for Nordmøre i enhver sammenheng vi kan.

Du vil kanskje også like...