[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg» title=»Elisabeth Jørgenvåg
3. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″][trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim
4. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Nordmøre har på en del områder gått glipp av mye fordi vi ikke har hatt en høyskole i regionen. Viktige kompetansearbeidsplasser, innovasjon, attraktivitet som bosted og å beholde ungdom er noen områder som ville blitt bedret med en høyskole til stede.

Det gjøres en god jobb på høyskolesenteret i Kristiansund, men tilbudene er drevet av andre, og er slik prisgitt hva andre høyskoler ønsker å sette i gang av studier. Dette gjør at det blir liten kontinuitet, liten grad av innovasjon og nytenkning, lite forskning og liten stab av faste ansatte . Kort sagt, få kompetansearbeidsplasser.

Jeg er redd toget for en felles høyskole i Møre er i ferd med å gå, da det søkes og etableres samarbeid med universitet og høyskoler andre steder i landet. Dette vanskeliggjør prosessen for å få en felles høyskole med 4 likeverdige campus i fylket. Nordmørslistas mål er å være påvirker for at dette skal skje, men lykkes vi ikke med dette, må vi tenke annerledes.

Kristiansund sentrum trenger en revitalisering. Sentrum trenger aktivitet, både på dag – og kveldstid. Hva skaper mer aktivitet enn nettopp en høyskole lagt til sentrum av Nordmørsbyen? Gjerne med studentboliger i nær tilknytning til skolen. Studenter vil bruke byens tilbud innen butikker, kafeer, bibliotek, offentlig transport og kultur fra tidlig morgen til sen kveld, og være en vitaminsprøyte for byen bare med sin tilstedeværelse.

Lykkes vi ikke med å samle høyskolene i fylket, må vi tenke annerledes. Kanskje tiden er inne til å se ut av kongeriket for å finne samarbeidspartner for høyere utdanning i Kristiansund? La oss få et utdanningstilbud som skiller seg ut fra mengden, der vi mottar internasjonale studenter i tillegg til norske, og hvor deler av utdanningen skjer i et annet land. Kan opera- og dansebyen få et høyskoletilbud innen sang, dans, og kultur som en avdeling med et kjent studiested? Kan oljebyen få et oljerettet utdanningstilbud i samarbeid med eksempelvis Aberdeen? Kan vi skape et høyskoletilbud innen ren kraft med vindmølleparken på Smøla som en del av studiet i samarbeid med lignende steder ute i verden? Kan vi skape tilbud innen havbruksutdanning og forskning tilknyttet dette? Kan vi få på plass høyere utdanning knyttet opp mot miljø og alt det spennende som skjer i Tingvoll kommune på dette feltet? Kan vi få en reiselivsutdanning på høyskolenivå med utdanning i Kristiansund og Barcelona kanskje? Slike utdanningstilbud vil styrke Nordmøre, og en styrking av Nordmøre vil også være en styrking av resten av fylket. (Når vannet stiger heves båtene)

Tiden er inne for å tenke annerledes. Nordmørslista vil være den politiske lista som tenker annerledes både på dette og andre felt i fylket. Vi kan selvfølgelig ikke vedta noe av dette i fylkesting, men vi kan garantere at våre innvalgte representanter vil stå sammen for at Nordmøre skal få et stabilt og fremtidsrettet utdanningstilbud på høyskolenivå. Vi vil ikke la dette få en stille død, slik en kan få inntrykk av er i ferd med å skje. Fremtiden for Nordmøre bygges på kunnskap, derfor må Nordmøre ta del i forskning og utdanning på høyeste nivå gjennom en fast høyskole i Kristiansund sentrum.

 

Du vil kanskje også like...