[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Anne-Grethe-Holmen.jpg» title=»Anne Grethe Holmen
15. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Når politikere og vanlige folk går i hver sin retning, oppstår det lett misnøye. Dersom ikke politikere forholdsvis snart greier å justere sin politikk i tråd med folkets ønsker, øker misnøyen. Folk liker ikke å kjenne på langvarig misnøye med de politikerne som lover og lover, men ikke holder løfter. Det er tross alt den vanlige velger som har skaffet politikerne den makt og posisjon som de har fått. En slik langvarig misnøye mellom politikere og vanlige folk kan det synes som om vi nå opplever på Nordmøre. Den politikerforakt som kommer til syne i presse og i sosiale medier, for ikke å snakke om muntlig kommunikasjon, har jeg faktisk aldri opplevd tidligere.

Årsaken til dette synes ganske åpenbar.

Mange av oss nordmøringer føler seg ganske enkelt sviktet av politikerne! Sviktet først og fremst av toppolitikere som har kjørt en prosess i sykehussaken i vår region, en prosess som etter min mening mangler sidestykke i dårlig gjennomføring. Tilliten som har blitt revet ned over lang tid vil det nok ta flere tiår å rette opp. Det kan vel ikke være grunn for sittende regjering, forrige regjering eller ledere fra de andre partiene å være særlig stolt over det som har foregått i sykehussaken fra øverste hold over flere år. Vi liker ikke følelsen av at demokratiet vårt har spilt fallitt.

Vi føler oss også sviktet av mange lokalpolitikere, både på kommune- og fylkesnivå i denne saken, selv om dette er nivå under selve beslutningsorganet. Alle har jo mulighet til å la sin stemme høre, høyt og tydelig! Flere lokale politikere har nok vært skuffet over sine toppolitikere i regjering og storting, og sagt fra uten å nå frem. Rett skal være rett, det var modig gjort av Kristiansund Høyre å tale sine midt imot når skaden først var skjedd. Men jobben før det synes jeg ikke fortjener ståkarakter.

Siden sykehussaken er så viktig for mange på Nordmøre, får den frem og forsterker misnøye til mange andre saker, især på fylkesnivå, saker der folk på Nordmøre føler seg forbigått i forhold til regionene sør for oss. Saker der vi føler vi er blitt urettferdig behandlet fordi den såkalte kjøttvekta har slått ut i vår disfavør fordi vi ikke har hatt mange nok Nordmørsstemmer eller Nordmørsforkjempere med oss. Og vi har funnet oss i det, år etter år, uansett hvem som har sittet med hånda på rattet på Fylkestinget. Det er terpet og skrevet om så mange slike saker over lang tid at jeg ikke skal ramse opp noen, både vanlige folk og politikere vet godt hvordan det har vært opp igjennom årene.

Og nå er valgkampen i gang igjen. Det flommer over av innlegg fra de etablerte partiene om hvor mye bedre det skal bli nå, dersom akkurat de blir valgt. De fleste argumentene har vært brukt før, men hvorfor har det da ikke blitt så mye bedre? Etter så mange år? Noen kandidater hevder sågar med brask og bram at sykehussaken må legges død. Tror de virkelig at det er så enkelt å glemme alle urettferdige prosesser som har foregått? Så kommer Toppolitikere, en etter en, og skal liksom kaste glans over sine kandidater. Lar seg avbilde med lokalpolitikerne for sine parti og fremføre et eller annet budskap som de håper vil selge. Hva gjør de for oss, om jeg må spørre? De har glemt oss så snart de snur ryggen til og reist til neste sted, med nye saker, nye bilder. Resultatet er ganske forutsigbart, er jeg redd.

Men i motsetning til tidligere valgkamper, er noe blitt annerledes, føler jeg.

Nå har det nemlig skjedd noe i folks bevissthet. Nå sier grasrota på Nordmøre at nok er nok. Vi finner oss ikke i å bli behandlet stemoderlig lenger. Nordmøre ønsker rett og slett at vår region skal bli bedre behandlet på fylkesnivå! Er det rart at mange nordmøringer vil ut av Møre og Romsdal og inn i Trøndelag? Enn så lenge er vi i Møre og Romsdal og må forholde oss til det. For å få bedring nå, må vi ha flere nordmøringer med på fylkestinget! Vi synes rett og slett ikke at innsatsen til de etablerte partiene har vært god nok overfor oss, selv om det selvsagt finnes hederlige unntak.

Derfor er Nordmørslista i Fylkestingsvalget viktig. Nordmørslista består av vanlige mennesker bosatt i så å si alle kommuner på Nordmøre. Mennesker med et høyt kompetansenivå, som de alle ivrer etter å bruke for å gi Nordmøre bedre betingelser.

Gi oss ganske enkelt en sjanse til å gjøre en god jobb for Nordmøre og for oss som bor her uten å måtte ta partipolitiske eller regionale hensyn fordi resten av fylket betrakter oss som små og ubetydelig! Sammen er vi sterke!

Nordmørslista trengs i høyeste grad!

Du vil kanskje også like...