[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Runar-Vestheim.jpg» title=»Runar Vestheim
4. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

 

Fremtiden bygges på kunnskap

Denne overskriften er det vanskelig å være uenig i, og i disse tider ser vi artikler om inntaket til videregående skoler og høyskoler presentert i media. Noen tilbud er mer populære enn andre, og dette varierer over tid. Denne variasjonen er det viktig å være klar over, slik at vi ikke legger ned tilbud selv om det er enkelte år at et tilbud ikke kommer i gang. Vi må derfor ha en fast skolestruktur i fylket, men med fleksibilitet til å kunne foreta justeringer uten å måtte si opp lærere eller fjerne tilbud fra skolebruksplanen.

Nordmørslista har programfestet at skolestrukturen på Nordmøre ikke skal endres de neste fire år.

 

Tingvoll videregående skole er eksempel på en skole som har vært nedleggingstruet mange ganger, men god og aktiv jobbing fra både skole og kommune har berget skolen gjentatte ganger. For Tingvoll er skolen en viktig aktør, både for å beholde ungdommene i bygda så lenge som mulig, og for å være en leverandør av kompetanse til lokalsamfunnet.

Hvordan sikrer en så at strukturen ligger fast og samtidig er fleksibel? Nordmørslista har programfestet at skolestrukturen på Nordmøre ikke skal endres de neste fire år. Dette er et prinsippvedtak som vil sikre langsiktighet for skolene og lokalsamfunnene.

Det neste som må gjøres er å sørge for etter- og videreutdanning av lærere. Lærere som har en bred kompetanse vil kunne brukes på ulike tilbud, slik at en lettere kan sørge for fleksible tilbud innenfor de enkelte skolene. Nordmørslista vil øke satsingen på etter- og videreutdanning der en legger hovedvekt på kompetansegivende utdanning, slik at en ikke kaster bort penger på mer eller mindre intetsigende småkurs og kaller det etterutdanning.

Det siste som må til er å være enda mer kreativ når det gjelder tilbudene til utdanning for elevene. Her trengs det en stor satsing på å utvikle tilbud i samarbeid med lokalt næringsliv. Gode eksempler på dette er tilbudene innen Tekniske Allmenne Fag (TAF ) og Service og Allmenne fag (SAF) der en kombinerer muligheten for fagbrev og studiekompetanse gjennom en fireårig utdanning. Nordmørslista vil ha en skikkelig satsing på dette der en motiverer næringslivet lokalt til å ta inn lærlinger til gjensidig nytte for både elever, lokalsamfunn og næringsliv. Alle elever er ikke skapt for å følge en såkalt normalplan, her må det satses enda sterkere på å utvikle tilbud der en har store deler av utdanningen lagt til bedrifter og har et lengre perspektiv på utdanning frem til fagbrev enn den «normale».

En stemme til Nordmørslista til høsten er en stemme til langsiktighet, fleksibilitet og satsing på utdanning i visshet om at dette er en forutsetning for å ha levende bygder og byer i fylket.

Du vil kanskje også like...