[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Belden.jpg» title=»Mette Belden
1. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″]

Du er en av dem som gjorde det mulig for Nordmørslista å stille til valg på Fylkestinget til høsten.

Et godkjent listeforslag var avhengig av at minst 500 godkjente stemmer ble sendt inn til fylket innen tidsfristen 31. mars klokka 12:00. Med DIN underskrift klarte vi dette med glans, over 800 underskrifter ble samlet inn i løpet av 10 dager og vi var godt innenfor marginen.

Tusen takk for hjelpen!

Overalt ble vi møtt med utrolig mye positivitet når vi ba om folks støtte. Nordmøringene er flotte mennesker, engasjerte og opptatt av at Nordmøre skal være et godt og trygt sted å bo. Mange ville bidra til å gjøre Nordmørslista til et reelt alternativ ved valget, og mange sa at de kom til å støtte oss på valgdagen 14. september.

Siden stiftelsen 16. april har vi i Nordmørslista lagt ned mye arbeid. I motsetning til etablerte partier som hadde sine fylkestingsprogram klare allerede før vi ble stiftet, har Nordmørslista brukt mye tid på å finne gode listekandidater og etablere kontakt over kommunegrensene på Nordmøre. Arbeidsgruppene våre har jobbet iherdig for å ferdigstille fylkestingsprogrammet for perioden 2015 – 2019. 15. juli ble det offentliggjort, sammen med nettsider og filmen «Sammen for Nordmøre».

Målet med arbeidet i fylkestinget må være at alle i fylket skal leve trygt og godt i sin kommune. Vi har hatt en turbulent tid, mye på grunn av sykehussaken – men dette er bare ett eksempel på hvordan skjevfordelingen har rammet oss her på Nordmøre. Listen er lang. Nordmørslista ble et alternativ ved fylkestingsvalget fordi Nordmøre i en årrekke har erfart at lik fordeling ikke er en selvfølge.

Vi ønsker forandring.

Vårt mål er å sørge for at ressursene fylkeskommunen har ansvar for å forvalte blir likt og rettferdig fordelt. Vi vil være en rettferdig, konstruktivt og fremtidsrettet støttespiller på fylkestinget. At vi er partipolitisk uavhengige er en styrke som gir oss mulighet til å jobbe for det
beste for vår region i alle saker.

Vi tør påstå at vårt program har den politikken som vil tjene Nordmøre best. Etter å ha lest programmet håper vi du mener det samme, og at vi fremdeles har din støtte, både på valgdagen 14. september og i vårt arbeid på tinget.

Du finner mer informasjon om Nordmørslista og vårt fylkestingsprogram på hjemmesidene våre www.nordmorslista.no.
Følg oss også gjerne på Facebook sidene våre: Nordmørslista. Og ikke glem å se filmen «Sammen for Nordmøre», du finner den også på YouTube.

Vi oppfordere deg til å møte frem på ditt valglokale og stemme den 14. september. Stemmeretten er et privilegium, skal demokratiet fungere må retten og plikten til å stemme brukes.

Kjære velger, stem gjerne på Nordmørslista, men uansett: Bruk stemmeretten din!

Sammen for Nordmøre – Godt valg!

Med vennlig hilsen
Mette Belden
1. kandidat

Du vil kanskje også like...