Nyheter

Kultur fremmer samhold og utvikling

Nordmørslista vil sikre og styrke de allerede eksisterende kulturtilbudene i fylket. Mennesker i alle aldre har rett til et kulturtilbud i sitt nærområde. Kultur er mer enn musikk, dans, teater og kunst. Kultur er hvordan vi har det rundt oss, og et bredt kulturliv skaper ringvirkninger i samfunnet. Derfor betyr et rikt kulturliv et rikere samfunn.

Fylkets frivillige aktører er våre viktigste ressurser, og for at disse skal jobbe videre vil Nordmørslista arbeide for å legge til rette for enklere løsninger i byråkratiet, samt å opprette en direkte kontakt med de lokale aktørene på Nordmøre.

Nordmørslista vil

  • Støtte lokale artister og kulturtilbud
  • Fokusere på å ta i bruk allerede eksisterende bygg
  • Utvikle nye arenaer for breddekulturen
  • Utvikle nye kulturprosjekter i samspill mellom lokale utøvere og eldre, gjennom «Den kulturelle spaserstokken»
  • Verne om og formidle kulturminner
  • Ivareta museumsvesenet i fylket
  • Bevare og bidra til et bedre fartøyvern
  • Bevare kulturrabatten for ungdom
  • Utvikle «Stikk UT!» initiativet videre
  • Legge til rette for og forenkle frivillig arbeid

Du vil kanskje også like...