[vc_row][vc_column][vc_column_text][trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg» align=»left» title=»Stig Ohrvik
6. kandidat» width=»200″]

Tidens Krav refererer 30. juni til generalforsamlingen i Gassveien AS 11. juni.

Gjemnes kommune fikk ifølge Tidens krav tilslutning til en merknad til årsberetningen hvor det heter at «Generalforsamlingen er uenig i styret sin tolking av at konseptvalget for E39 er gjort på sviktende premisser».

Det er imidlertid ikke spesielt vanskelig å påvise at styrets tolkning er helt korrekt.

Gassveien vil ikke bare utgjøre den korteste og mest effektive veien mellom basemiljøet i Kristiansund og Ormen Lange på Aukra, men vil så snart Møreaksen er på plass i praksis være det mest effektive forbindelsesleddet mellom Nordmøre og Sunnmøre, og dermed også et viktig og effektivt forbindelsesledd mellom Midt-Norge og vestlandet. Det er derfor ikke vanskelig å støtte Gassveien AS i målet om ny trase langs Storlandet eller tunnel gjennom Harstadfjellet.

I rapporten Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) E39 Skei – Valsøya som Terramar AS og Oslo Economics AS har utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet behandles bl.a. trasevalg for E 39 mellom Ålesund og Bergsøya. I punkt 4.2 “Krav avledet av viktige behov (…)” heter det følgende om kravspesifikasjon på strekningen Ålesund – Bergsøya: “Tiltakene skal redusere de negative effektene riksvegen utgjør i tettstedene Sjøholt, Vestnes, Molde, Hjelset og Batnfjordsøra” (s. 30).

Det rapporten betegner som “Konsept KB Julsundet – Bergsøya – vestre korridor” vil redusere de negative effektene riksvegen utgjør i tettstedene Molde, Hjelset og Batnfjordsøra uten at det medfører høyere investeringskostnader, og vil i tillegg sikre betydelig bedre infrastruktur på strekningen Eide – Gjemnes. Dette alternativet er i praksis ensbetydende med gassveien. Tunnel gjennom Harstadfjellet mellom Strand og Astad er betegnet som alternativ 1 i dette konseptet.

Det er med dette utgangspunktet vanskelig å se hvorfor regjeringen etter råd fra fylkestinget, Statens vegvesen region Midt og Vegdirektoratet likevel har gått inn for at E39-traseen fra Møreaksen skal gå via Molde og videre over Fursetfjellet, også til tross for betydelig lokal motstand i Molde. Dette alternativet reduserer ikke de negative effektene riksvegen utgjør i tettstedene Molde, Hjelset og Batnfjordsøra. Det er det kun Konsept KB Julsundet – Bergsøya – vestre korridor som er i stand til å gjøre.

Konsept KB Julsundet – Bergsøya – Vestre korridor som fremtidig trase for E 39 ville derfor være en bedre løsning for alle, både med hensyn til transportbehov og trafikksikkerhet, spesielt med tanke på innbyggerne i tettstedene Molde, Hjelset og Batnfjordsøra. Det er dermed ikke vanskelig å gi tilslutning til at konseptvalget for E39 er gjort på sviktende premisser.

Det hører med til dette bildet at samferdselsdepartementet i 2014 signaliserte at Regjeringen vil legge hovedveiene utenom tettstedene. E39 gjennom Molde er dermed en løsning som er utgått på dato allerede før første spadestikk er tatt.

Gassveien vil ikke bare utgjøre den korteste og mest effektive veien mellom basemiljøet i Kristiansund og Ormen Lange på Aukra, men vil så snart Møreaksen er på plass i praksis være det mest effektive forbindelsesleddet mellom Nordmøre og Sunnmøre, og dermed også et viktig og effektivt forbindelsesledd mellom Midt-Norge og vestlandet. Det er derfor ikke vanskelig å støtte Gassveien AS i målet om ny trase langs Storlandet eller tunnel gjennom Harstadfjellet.

Det er derimot veldig vanskelig å forstå hvorfor eierne motarbeider seg selv ved aktivt å motsette seg det beste trasevalget for E39 mellom Aukra og Bergsøya.

Du vil kanskje også like...