Terje Hals

Terje Hals

Terje Hals er fast medlem av fylkestinget,  medlem i kommunestyret og første vare i formannskapet i Aure kommune og leder av Kontrollutvalget i Møre og Romsdal.