Linda Dalseg Høvik

Bystyremedlem Kristiansund 2023 – 2027
3. vara til fylkestinget Møre og Romsdal 2023 – 2027

Politisk erfaring: Medlem i bystyret, formannskapet og hovedutvalg for plan og bygg i Kristiansund 2019 – 2023. Styreleder i Nordmørslista.

  • Sivil status: Gift, to barn
  • Yrke: Styrer i barnehage
  • Utdanning: Førskolelærerutdanning og nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere.
  • Spesielt opptatt av: Barn og unges oppvekstvilkår. En verdig eldreomsorg. Høyere utdanning. En attraktiv og levende by – på alle områder.