Linda Dalseg Høvik

Linda Dalseg Høvik

Linda Dalseg Høvik er styreleder i Nordmørslista, medlem i bystyret og i formannskapet i Kristiansund, og er dessuten fast medlem i Hovedutvalg for plan og bygg.